Türkiye'de İklim Gerçeği

Türkiye coğrafi yapısından dolayı ancak bir kıtada görülebilen değişik iklim koşullarının görülebildiği bir ülkedir. Hollanda, Belçika, Almanya ve İtalya gibi süs bitkileri üretimi gelişmiş ülkelerde tek tip iklim hakimken ve bu ülkelerde ülke içindeki iklim farkları çok az iken, Türkiye'de birbirinden belirgin şekilde ayrılabilen iklim bölgelerini görebiliriz.

Türkiye'de süs bitkilerinin tamamına yakınının üretildiği Marmara ve Ege bölgeleri bu tür yetiştiricilik yönünden çok şanslı bir iklime sahiptir.

Bu bölgeler gerek yıllık ortalama sıcaklık değerleri, gerekse nem oranları açısından İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden kesin bir çizgi ile ayrılırlar. Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri ise tamamen kendilerine has iklim özelliklerine sahiptir.

Yapılması gereken, İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin iklimine dayanıklı peyzaj bitkilerinin türlerini bilmek ve bahçenizde bu türleri kullanmaktır.